Inkoop, Verkoop, Advies  –  APK, Service en Onderhoud

APK – ook zonder afspraak!

Wat is APK?

APK staat voor Algemene Periodieke Keuring en is een technische controle van de auto waarbij gekeken wordt naar verkeersveiligheid en milieu. De APK wordt uitgevoerd door onze gediplomeerd keurmeester. Aan het eind van de keuring bepaalt de keurmeester het resultaat: een auto kan worden goedgekeurd, maar ook afgekeurd. Een misverstand is dat een auto met een geldige APK gegarandeerd goed is: een APK is alleen een controle, geen onderhoudsbeurt. Daarom wordt een APK soms gecombineerd met een onderhoudsbeurt.

Wie is de RDW?

De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) houdt toezicht op de APK in Nederland. Elke goedgekeurde auto moet bij de RDW worden afgemeld. De RDW voert steekproeven uit. APK-keurmeesters moeten elke twee jaar een herhalingsexamen afleggen, zodat ze altijd up-to-date zijn en hun technische kennis goed bijhouden.De APK is er voor uw veiligheid, die van anderen en milieubescherming

Wat doet Beil Auto?

Beil Auto voert voor elk merk en type auto een APK-keuring uit. Bij ons hoort u vooraf wat de kosten van uw APK zijn en u krijgt ook vooraf een prijsopgave van eventuele noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan uw auto. De kosten voor de APK zijn inclusief afmelden. Uiteraard hoort bij de APK een stukje advies wat bij ons ook niet ontbreekt! Uw auto APK keuren ook zonder afspraak.

Wat houdt de APK-keuring in?

  • Keuring volgens wettelijke eisen van de RDW
  • Kwaliteitscontrole slijtage onderdelen
  • Afmelden na goedkeuring bij de RDW
  • Extra kosten: Roetmeting (voor dieselauto’s)

* De RDW heeft per 1 januari 2018 weer enkele wijzigingen doorgevoerd in de tarieven en in de APK-keuring. Belangrijkste verandering bij de APK is dat de uitlaatgastest vervalt als de uitlezing uit de EOBD-poort optimaal is.

Wanneer laten keuren?

U kunt uw auto tot 2 maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw auto meer dan 2 maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt de auto een nieuwe APK-vervaldatum.

Voertuigen van ná 1 januari 2005

  • een benzineauto hoeft pas voor de eerste keer gekeurd te worden na 4 jaar, daarna twee keer om de 2 jaar en vervolgens elk jaar;
  • een dieselauto heeft de eerste APK na 3 jaar, daarna jaarlijks.

Roetmeting belangrijk onderdeel APK diesel

Een APK keuring voor dieselauto’s is iets uitgebreider dan een APK voor auto’s met een benzine- of elektromotor. De verklaring daarvoor is simpel. Als de auto een bouwjaar van vóór 2006 heeft dan behoort er een roetmeting of een viergas- meting plaats te vinden. Is de auto ná 1-1-2006 geleverd, dan behoort de auto uitgelezen te worden met een EOBD (European On Board Diagnostics oftewel Emmissie) Voor LPG moet altijd een viergas-meting plaatsvinden. Om die reden is de roetmeting een vast en belangrijk onderdeel van de APK van uw diesel.*

Voertuigen van vóór 1 januari 2005

  • de APK-plicht geldt pas na 3 jaar, en daarna jaarlijks;
  • is uw auto ouder dan 30 jaar, dan geldt een 2-jaarlijkse APK;
  • voor auto’s die geregistreerd zijn voor 1 januari 1960 geldt geen keuringsplicht meer.
dsc1480